بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/28
کل خالص ارزش دارائی ها 5,323,880,859,366 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,007,123 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,020,555 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,009,020 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 5,286,227

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت سپهر تدبیرگران

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/11/08

مدیر صندوق:

كارگزاري تدبيرگران فردا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیر ثبت:

كارگزاري تدبيرگران فردا

مدیران سرمایه گذاری:

علي مهدوي پارسا، علي عليدادي، عليرضا نامداري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها